Skuespilleres fysiske grundtræning

tine-damborg

Tine Damborg er uddannet på Statens Scenekunstskole i 1995, og har udover at medvirke som professionel danser i en række danseforestillinger, rockmusicals, og turnerende børneteater forestillinger, også koreograferet egne værker. Hun er efteruddannet som danseformilder, ligeledes fra Statens Scenekunstskole, samt uddannet yogalærer under YogaWork. Tine Damborg har erfaring indenfor undervisning af både professionelle skuespillere, dansere og børn, og underviser på Elite Teater Akademiet indenfor fysisk træning.

Tine giver her et indblik i hvorfor fysisk træning er afgørende vigtigt for dit skuespil, samt hvordan du kan bruge din krop til at blive en endnu bedre skuespiller.

Vejen til god skuespilkunst går igennem kroppen. Det noget slidte "use it or loose it" princip gælder i høj grad i denne sammenhæng. Som skuespiller skal man kunne regne med sin krop, kende til kroppens stærke og mindre stærke sider, og ikke mindst vide hvor grænserne for dennes kunnen og formåen ligger.

I samspillet med kroppen opnås de bedst mulige færdigheder i forhold til at udtrykke en dramatisk intention, samt til at opnå og udøve den højest mulige udtryksfuldhed i sin skuespilkunst. At have et indgående kendskab til sin krop, er derfor afgørende for at kunne levere en toppræstation i både øvelseslokalet, samt når publikum er på plads, og scenelyset tændes.

En god all-round fysisk grundform er et must for at kunne holde til de lange prøvedage og mange forestillinger. Det kræver stamina, dvs. både fysisk og mental styrke, udholdenhed og smidighed at "være-på" i mange timer og dage, ofte uden længere pauser eller fridage.

Selve skuespillerens arbejde, dvs. det at nå frem til rollen og dens handlinger, samt håndteringen af den komplekse koordination, der foregår imellem krop og sind, intention og handling, rolle og skuespiller, kræver afgjort tilstedeværelse med opmærksomhed og kropsligt overskud. Ofte udføres rollens tilpassede og fastlagte bevægelser, indlagt dagsformens små spontane justeringer igen og igen, og her er det vigtigt, at man som skuespiller har det overskud det kræver for at bevare koncentrationen. Et overskud, der bygges op igennem træning og erfaring.

Ligeledes kræver det et fysisk overskud, at gennemgå den lange proces det er at undersøge, lede, finde, afprøve, udtrykke, artikulere og levendegøre det menneskelige, nogle gange det abstrakte og karikerede aspekt, af det som en karakter, et væsen, eller en rolle kalder på. Det kræver frihed og overskud i kroppen uhindret at kunne bevæge sig rundt i mange forskellige karakterer, der som én selv, alle har forskellige grundstrukturer samt forskellige måder at stå, gå, være og bevæge sig på. Denne frihed opnås bl.a. i takt med, at den daglige træning lidt efter lidt henleder ens opmærksomhed på egne kropslige grundstrukturer. Man ser sine egne dybt indgroede uhensigtsmæssige kropsvaner, og man begynder at kunne forandre dem og gøre dem mere plastiske, så de bliver en med-og ikke modspiller i ens skuespilarbejde. Det er til tider er en langsommelig, besværlig og smertefuld proces, men det er dette træningsarbejde, som åbner op for nye veje igennem kroppen og til en langt større grad af bevægelighed. Husk på, at det er netop dette hårde træningsarbejde, som i sidste ende giver muligheden for frit, at kunne vælge måden hvorpå kroppens udtryk formes, modellerers og forvandles på.

Et af mine bedste råd er, at have en daglig træningspraksis, som gør det muligt fra dag til dag at tune sig ind på kroppen, at kunne føre en intim samtale med sig selv, tyde kroppens signaler, lytte til dens impulser og reagere på dem. I min optik har en skuespiller, der er kropsligt velfunderet, en større scenisk udstråling, lettere adgang til følelsesmæssige forandringer, forestillingsevne, hukommelse, kreativitet, spontanitet, samt til det u- og underbevidste.